SMAA heeft de culturele ANBI status. Donaties zijn welkom op IBAN NL77 TRIO 0379 4187 11 t.n.v. Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam.

Formulier anbi-algemeen SMAA 2023

Persbericht 4 maart 2019

Het meerjarenbeleidsplan 2023-2026 van SMAA treft u hier aan. De jaarstukken zijn eveneens beschikbaar vanaf 2018:

Jaarrekening 2022 SMAA

Jaarverslag 2022 SMAA

Jaarrekening 2021 SMAA

Jaarverslag 2021 SMAA

Jaarrekening 2020 SMAA

Jaarverslag 2020 SMAA

Jaarrekening 2019 SMAA

Jaarverslag 2019 SMAA

Jaarrekening 2018 SMAA

Jaarverslag 2018 SMAA

SMAA brengt via haar eigen website en social media haar activiteiten onder de aandacht brengen. Dankzij (digitale) bronnenpublicaties en gerichte publiciteit, maakt SMAA informatie over de middeleeuwse geschiedenis van onze hoofdstad bekend bij de inwoners en andere belangstellenden. Via de website en social media kunnen zij kennis nemen van de projecten en activiteiten van SMAA en haar samenwerkingspartners.

Samenstelling SMAA

SMAA wordt (onbezoldigd) bestuurd door ing. Jurriaan Callenbach. Als directeur a.i. legt hij verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht vergadert tenminste tweemaal per jaar en bestaat uit de volgende leden, allen eveneens onbezoldigd:

-mw. drs. J. Smit, voorzitter;

-drs. W.O. Schreuder, lid;

-mr. A.J.H. de Boer, lid.

De raad van toezicht vergadert tenminste tweemaal per jaar.

Gegevens

Naam van de instelling:              Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam

RSIN/fiscaal nummer:               859150938

Kamer van Koophandel:             72553855

Triodos Bank                                 NL77TRIO0379418711

Directeur/bestuurder:                 ing. G.B. Callenbach

Postadres:                                      Da Costalaan 9, 1985 AJ Driehuis